Nasza Namibia

Głównymi gałęziami gospodarki Namibii są: przemysł wydobywczy, rybołówstwo, turystyka i rolnictwo. Bogactwo zasobów mineralnych sprawia, że jedna trzecia PKB Namibii pochodzi z górnictwa. Głównymi minerałami wydobywanymi w Namibii są: diamenty, złoto, srebro, cynk, miedź, ołów, granit. Rolnictwo ma mały udział w przyroście gospodarczym. Jednak to w rolnictwo jest gałęzią gospodarki o największym zatrudnieniu, ponad 50%.

Namibia jest największym eksporterem ryb w Afryce. Po wielu latach nadużyć połowowych jakie dokonywane były przez jednostki rybackie z całego świata, które niemalże doprowadziły do całkowitej eksploatacji łowisk namibijskich, opracowano doskonały system kontroli rybołówstwa w granicach wód terytorialnych. Dobre zarządzanie i pomoc krajów skandynawskich spowodowała, że rybołówstwo urosło do drugiej w kolejności gałęzi gospodarki Namibii pod względem wpływów do budżetu. Najbardziej prężnym i najszybciej rozwijającym się przemysłem jest turystyka.

To dzięki unikalnemu i mało skażonemu przez cywilizację pięknu Namibii, niesłychanie przyjaznych ludziach, nieprzerwanie rośnie liczba turystów odwiedzających Namibię. W ostatnim roku osiągając wzrost o 25% liczby odwiedzających do roku poprzedniego osiągając liczbę miliona turystów. Historia Namibii
Namibia pierwotnie była zamieszkana przez Buszmenów, następnie napłynęły ludy Hotentotów, a od drugiej połowy XVII wieku nastąpiła ekspansja ludów Bantu. W 1878 roku Brytyjczycy założyli port Walvis Bay. W 1883 roku niemiecki kupiec Lüderitz dokonał zakupu Angra Penguena (obecnie Lüderitz Bay) od przywódcy plemienia Nama Josepha Fredericksa za bagatela 10 000 reichsmarek i 260 sztuk broni w ten sposób Namibia, jako jedna z ostatnich terytoriów afrykańskich, stała się europejską kolonią w Afryce.

W 1884 Namibia stała się niemieckim protektoratem zwanym Niemiecką Afryką Południowo-Zachodnią (Deutche Südwest-Afrika). Przywódcy plemion Nama i Herero podpisali porozumienie z niemieckim rządem w sprawie ochrony tych dwóch plemion w zamian za możliwość korzystania i gospodarowania ich ziemią. Jednak tubylcy dość szybko spostrzegli, że niemieccy kolonialiści nadużywają ich gościnności. Wywołało to krwawy konflikt pomiędzy Afrykanami a Niemcami, który trwał aż do roku 1908 kiedy to Afrykanie zostali pokonani.

Podczas I Wojny Światowej Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia została zdobyta przez Związek Południowej Afryki (obecnie RPA) i Wielką Brytanię. W 1920 roku Liga Narodów nadała Związkowi Południowej Afryki oficjalną kontrolę nad tym terenem i Afryka Południowo-Zachodnia stała się terytorium mandatowym. Od 1946 roku wywiązał się spór pomiędzy ZPA a ONZ o status tych ziem. Związek traktował je jako swoją piątą prowincję, natomiast ONZ jako terytorium powiernicze.

W 1958 roku powstała SWAPO (Organizacja Ludu Afryki Południowo-Zachodniej), która rozpoczęła walkę wyzwoleńczą. W roku 1966 ONZ pozbawiła RPA prawa do administrowania tym terytorium, jednocześnie zmieniając nazwę na Namibia. RPA zaanektowała ten obszar i nie oddała go pod powiernictwo ONZ pomimo wielu uchwał nakazujących zwrot tych ziem Zgromadzeniu Ogólnemu. Pod kierownictwem Sama Nujomy SWAPO prowadziła walkę zbrojną o niepodległość. W 1988 roku RPA zgodziła się na niepodległość Namibii w zamian za wycofanie wojsk kubańskich z sąsiedniej Angoli. Po wycofaniu wojsk i wyborach powszechnych 1 listopada 1989 roku, pod nadzorem ONZ, Namibia ogłosiła niepodległość 21 marca 1990 roku.

Prezydentem państwa został Sam Nujoma prowadzący politykę wolną od konfliktów etnicznych i propagujący pojednanie, czyniąc Namibię jednym z niewielu krajów afrykańskich o stabilnej demokracji.

Namibia

- Powierzchnia 824 292 km2
- Ludność 2 283 289
- Niepodległość: 21 marca 1990
- Gęstość zaludnienia 2.2 na km2
- Stolica: Windhoek, ludność 240 000
- Ustrój: Demokracja Parlamentarna
- Język urzędowy: Angielski
- Piśmienność 65%
- Średnia długość życia 56 lat
- Przyrost naturalny 2,9%

Fauna i flora

- 14 stref roślinnych
- 120 gatunków drzew
- 200 endemicznych gatunków roślin
- Welwitschia mirabilis
- 240 gatunków ssaków (14 endemicznych)
- 20 gatunków antylop
- 250 gatunków gadów
- około 630 gatunków ptaków

Ekonomia

- PKB: 3700 USD
- Waluta: dolar namibijski N$
- Unia walutowa z RPA 1 rand = 1N$
- Przemysł wydobywczy: diamenty, uran, miedź, ołów, cynk, złoto
- Główne gałęzie przemysłu: rybołówstwo, turystyka, rolnictwo.

Telefony alarmowe

- Telefon alarmowy (+264) 61 22 3330
- Windhoek (+264) 61 23 0505, (+264) 61 249 777
- Swakopund (+264) 64 400 700
- Tsumeb (+264) 81 128 5501
- Walvis Bay (+264) 64 200 200

Środowisko naturalne

- Rezerwaty i Parki Narodowe: 15% powierzchni kraju (105 559 km2)
- Najwyższy szczyt: Brandberg 2579 m npm
- Główne rzeki: Orange, Kunene, Okavango
- Rzeki okresowe: Fish, Kuiseb, Swakop, Ugab

Infrastruktura

- 5 450 km dróg asfaltowych
- 37 000 km dróg szutrowych
- Główne porty: Walvis Bay, Luderitz
- Sieć kolejowa: 2382 km
- Lotnisko międzynarodowe: Hosea Kutako International Airport, Walvis Bay Airport
- Transport publiczny nie jest dostępny we wszystkich kierunkach w Namibii
- Połączenia autobusowe z Windhoeku do Kapsztadu, Johannesburga, Victoria Falls, Swakopmund.

Galleries

About us

Being a student of maritime at the University of Szczecin, in 1995 I went on a ship called Lepus that was going to Namibia.

Lepus was the place where I first met my wife who was among a crew of fishing inspectors with the ministry of fisheries in Namibia to supervise and control the fishing process at the coastal towns of this country.

Thus where our love began. Although Lepus was later scrapped in India our loves lasts up to this day. We stayed a little while in Namibia and sometimes in Poland but we finally made a decision to settle in Namibia. For sure this decision was influenced and done with the great importance of this beautiful country with marvellous landscape which made us fell in love with this exotic land 'nature and wildlife. Now we want to share with you our passion which is to discover & explore Namibia & we hope that our passion will soon become your passion.

To fulfil our passion and dreams we created Bocian Safaris which is designed to help focus your planning and ensure that you best use your time to provide a unique and exceptional experience. It took us time and effort to make Bocian Safaris a reality and get it registered with the necessary documentation & certificates which are necessary for inspection. We hope this will help gain creditability to our business.

Greetings and welcome from Jurek and Helmi Mazgaj

Our partners